LIDÉ

Všichni naši koučové mají certifikaci Licensed Practitioner of Motivational Map.

Pavla Pavlíková, PCC
Accredited Business Practitioner, ČR

Inspirativní kouč zaměřující se na úspěšné zvládnutí manažerské role a využití principů a technik koučování v práci s lidmi, horolezkyně, facilitátorka. Pavla se stala 1. února 2020 Business Licensed Practitioner pro Motivační mapy. Což  znamená, že podporuje v ČR skupinu koučů akreditovaných pro výklad motivačních map a zároveň vede další workshopy a tréninky, které díky tomu probíhají v češtině.
Certifikát Business Licensed Practitioner

Více informací o Pavle naleznete zde.

Judit Ábri von Bartheld MA, MCC
Accredited Business Practitioner, Hungary

Executive kouč, mentor kouč přinášející a rozvíjející nová témata v práci s lidmi – motivace, motivační mapy a v posledním době také agilita. Vystupuje na konferencích – např. v říjnu 2019 vystoupila na mezinárodní konferenci ICF Converge v Praze s tématem: The Future is Activating Agility: Coaching Head and Heart Potential.