Knihy

Mapping Motivation, James Sale

 

James Sale je přední odborník pro motivaci a práci s ní, na základě dlouholetého výzkumu vytvořil skvělý diagnostický nástroj na měření motivace a napsal již čtyři knihy o motivaci. Přemýšleli jste někdy nad tím, co je motivace a proč ji organizace až dosud zatím neměřily a ani nemohli měřit?

James Sale se ve své první knize o motivaci „Mapping Motivation“ zabývá otázkou, co je motivace, proč ji potřebujeme a co se stane, když ji nemáme. Definuje a měří motivaci z pohledu jednotlivce, týmu, a také, což je zásadní, z pohledu organizace nebo pracoviště.

Seznamuje čtenáře se základními koncepty motivace a odhaluje souvislosti se zásadními tématy, jako je výkon a produktivita, a také …

Mapping Motivation for Coaching by James Sale & Bevis Moynan

 

Tato kniha z praktického pohledu objasňuje, jak důležitá je motivace pro osobní a profesní rozvoj a že koučování a mapování motivace tento rozvoj výborně podporuje a doplňuje.

Konkrétněji ukazuje, že používání motivačních map v rámci koučování může nejen pro klienta urychlit celý proces a dosáhnout tak výsledků rychleji, ale umožňuje jít hlouběji, a to jednak ve vzájemném porozumění, tak také v usnadnění úspěšného výsledku. Protože díky mapování motivace v rámci koučování klient dokáže nejen pochopit své téma efektivněji, ale hlavně ví, jak podpořit svou motivaci a odhodlat se učinit významné kroky k řešení.

Porozumění je tedy jedna věc, ale…

Mapping Motivation for Engagement, James Sale & Steve Jones

 

Zapojení a angažovanost zaměstnanců je nepopiratelně klíčovým bodem zájmu organizací v 21. století. Chceme-li tuto oblast podporovat, potřebujeme se v rozvojových aktivitách soustředit na motivaci, která je pro angažovanost životně důležitá, avšak často opomíjená.

Mapping Motivation for Engagement obhajuje nové paradigma pro dvacáté první století: posun od hierarchických stylů vedení „příkaz a kontrola“, směrem k přístupu zdola nahoru, ve kterém se potřeby a motivátory zaměstnanců dostávají do centra pozornosti.

Tato kniha je praktickým průvodcem, abychom

Motivation for Leadership, James Sale & Jane Thomas

 

Zvyšuje se množství důkazů o tom, že nejdůležitější prvkem pro manažera a leadera je umět efektivně řídit emoce. Neznamená to pouze porozumět emoční inteligenci; je to ve skutečnosti práce s emocemi, která úzce souvisí s osobním rozvojem a růstem a s podporou energie.

Energie, jak již bylo ukázáno v první knize Mapping Motivation, je synonymem motivace. Efektivní leadeři zítřka jsou ti, kteří znají své motivátory, pravidelně je měří, udržují a podporují a tím své motivátory maximalizují, a kteří dělají totéž pro své zaměstnance.

„Mapping Motivation for Leadership představuje hluboce moudrý návod pro