Webinář: Jak měřit motivaci a rozvíjet ji

Zajímá Vás, jak měřit a rozvíjet motivaci svou a svých kolegů?
Hledáte praktický nástroj, který dokáže kvantifikovat motivaci?
Chcete vědět, jak motivaci podpořit?

Připojte se na webinář Jak měřit motivaci a rozvíjet ji, kde vám představím nový praktický pohled na motivaci a diagnostický nástroj Motivační mapy.

 

Co získáte?

• Nový praktický pohled na motivaci, její kořeny a jak s ní pracovat.
• Seznámíte se s 9 motivátory pro práci.
• Informace o diagnostickém nástroji Motivační mapy a jeho využití v organizaci

A navíc:
• Možnost vyzkoušet si test a získat svůj motivační profil

 

Pro koho

• Pro všechny, kteří zajímá motivace a jak s ní pracovat u sebe a druhých
Pro manažery a team leadery, kteří chtějí zvýšit angažovanost, výkon a spokojenost svého týmu
Pro personalisty, kteří chtějí podpořit manažery při řízení výkonu, změnových projektech
Pro kouče, kteří chtějí získat další zdroj pro rozvoj koučovaných

 

Termín

  • 22.09.2023  10:00-11:15 h
  • 01.11.2023  13:00-14:15 h

 

Cena

Webinář je zdarma

 

O Mapování motivace

Motivace je energie, odvozená z anglo-normandského výrazu „motif“, což znamená „pohon“. Naše motivace jsou naše interní pohnutky, oheň v srdci, což určuje, jak se cítíme a následně, jak jednáme.

Motivace je často ta složka, kterou se odlišuje průměrný pracovník od vynikajícího, dobrý tým od špičkového a průměrná organizační kultura od kultury využívající plný potenciál.

Motivační mapy vytvořil James Sale, který se zabýval otázkou praktičnosti různých motivačních teorií. Vznikl srozumitelný model a jednoduchý diagnostický nástroj k měření motivace a zároveň srozumitelný jazyk, jak o motivaci hovořit.

Motivační mapy představují 9 motivátorů pro práci sdružených ve 3 skupinách podle podobných charakteristik. Jde o zaměření na lidi (vztahy), věci (výkon) nebo myšlenky (růst).

Každý člověk má svou jedinečnou kombinaci 9 motivátorů, jejich pořadí a sílu, což dohromady určuje úroveň motivace daného člověka.

Pro výkon a spokojenost jsou nejdůležitější první tři motivátory a jejich úroveň naplnění. Významný je i poslední motivátor v pořadí, protože může buď posílit první tři motivátory nebo v určitých případech působit jako demotivátor.

Využít můžete individuální a týmovou motivační mapu.

 

Výstupy

1. Pro jednotlivce
◦ Vím, co mě motivuje
◦ Vím, jak svoji motivaci udržet a posilovat
◦ Snáze si řeknu kolegům a nadřízenému, co potřebuji
◦ Znám svoje případné vnitřní konflikty (u protichůdných motivátorů) a vím, jak s nimi pracovat

 

2. Pro komunikaci s druhými

◦ Dokážu si všímat toho, co je pro druhé důležité (vztahy, výkon, růst) a podle toho přizpůsobit svou komunikaci (zda potřebuje formu příběhu, nebo více čísla nebo zkušenost)
◦ Když je pro druhého důležité něco jiného, než pro mě (rozdílné motivátory), dokážu to pochopit a pracovat s tím tak, aby mne to neiritovalo a neovlivňovalo komunikaci.

 

3. Spolupráci v týmu

◦ Víme, co koho motivuje a je pro něj důležité a dokážeme tomu přizpůsobit rozdělení činností
◦ Všímáme si toho, co máme jako tým společné, co je společný cíl (účel) našeho týmu
Vnímáme přínosy jednotlivých motivátorů pro tým a případně víme, zda nám něco nechybí
◦ Rozumíme možným třecím plochám mezi jednotlivými lidmi a dokážeme s tím pracovat a nebereme si osobně
◦ Uvědomujeme si, že každý z nás preferuje určitý způsob podání informací, takže si informace dokážeme dávat v potřebné formě
◦ Víme, jak jako tým reagujeme na změnu a co dělat, aby změna byla úspěšná

Chcete vědět, jak motivovat sebe a ostatní?

Přihlaste se k odběru Tipů a Triků z oblasti seberozvoje a koučování a jako poděkování od nás získáte e-book zdarma: „Jak motivovat sebe a svůj tým“ aneb „9 způsobů, jak zvýšit motivaci a energii“.