Motivační mapy

James Sale, autor Motivačních map, zkoumal styčné body Maslowovy pyramidy potřeb, Enneagramu a Kariérových kotev Edgara Scheina. Na základě svého výzkumu definoval devět motivátorů, které probouzejí motivaci člověka. Těchto devět motivátorů sdružil podle podobných charakteristik do tří skupinRůst, Vztahy a Výkon.

Víte, že …

Motivační mapa je model, diagnostický nástroj a online test certifikovaný ISO normou. Je založen na vnímání sama sebe, zjišťuje, co daného člověka motivuje, co je pro něj důležité a dodává mu energii. Nejedná se o test osobnosti. Více informací o testu Motivačních map naleznete zde.

Motivátory

Každý člověk má svou jedinečnou kombinaci devíti motivátorů, jejich pořadí a sílu, která určuje nakolik je daný motivátor pro daného člověka důležitý. Každý z motivátorů má svoje charakteristické potřeby, požadavky a touhy. První tři motivátory a jejich úroveň naplnění jsou pro výkon a spokojenost nejdůležitější. Významný je i poslední motivátor v pořadí, protože může buď posílit první tři motivátory nebo v určitých případech působit jako demotivátor. Zde je základní přehled všech devíti motivátorů.

Využití Motivačních map

Individuální mapa přináší porozumění vlastním preferencím a tipy pro práci se svou motivací. Je tedy užitečným nástrojem pro zvyšování výkonu, rozvoj, sebeuvědomění a podklad pro koučování.

Týmová mapa ukazuje manažerovi, jak je jeho tým motivován, čím jsou jednotliví lidé motivovaní a jak jsou jejich motivátory naplněné. Manažer získá cenný podklad pro individuální práci se svými lidmi, jak podpořit jejich motivaci, tím jejich spokojenost, angažovanost a lepší výsledky. Zároveň rozumí možným konfliktům v rámci týmu a dokáže odhalit skryté zdroje.

Použití Motivačních map v rámci organizace může ukázat, jak se motivační faktory zaměstnanců jeví ve vztahu k hodnotám, cíli a vizím dané organizace. Mapy poskytují informace a vhled na mnohem hlubší úrovni, než jsou tradičně připisovány průzkumu spokojenosti zaměstnanců.

Akreditace pro práci s motivačními mapami je vhodná pro personalisty, kteří pak mohou v rámci své společnosti využívat tento nástroj interně jako pomoc manažerům pro řízení výkonu, talent management a rozvoj. Koučové využijí Motivační mapy při koučování jako jeden ze zdrojů pro obchodní a kariérová rozhodnutí a pro rozvoj leadershipu.

Pro více informací nás můžete kontaktovat zde.