USKUTEČNILI JSME

25.1.2023  Motivační mapy opět v akci

Mapovali jsme týmové motivátory v Kooperativě. Pěkný workshop v délce 4,5 hodiny, kdy jsme si nejprve řekli něco o motivaci, co to je, jaké má kořeny a pak jsme se zabývali individuálními motivačními profily, co je pro účastníky jednotlivě důležité a poslední část byla o propojení individuálních profilů do týmové mapy, kterou vidíte za mnou na fotografii. ?
Účastníci oceňovali sebepoznání, inspiraci pro to, jak s motivací pracovat. A hlavně to, že se poznali vzájemně, jak bylo několikrát poznamenáno, za půl dne víc než za rok ☺️

18.11. 2021 Trénink Licensed Practitioner – koučů akreditovaných pro výklad motivačních map

Jak podpořit motivaci svou a druhých? Jak motivaci měřit a mluvit o ní?

To a mnohé další probíráme na dalším běhu tréninku Licensed Practitioner pro Motivační mapy.

Účastníci se učí, jak provázet motivačním profilem jednotlivce a týmy a pomáhat jim rozumět svým pohnutkám a motivátorům a ovlivňovat svou motivaci.

29.7. 2021 Týmová Motivační mapa Benefit plus

Další nádherná týmová motivační mapa je na světě a na fotografii můžete vidět, že je opravdu pěkná. Celý tým sdílí motivátor Searcher, takže je pro ně důležité vytvářet kvalitní a hodnotné věci a přinášet užitek. A právě zákaznický servis je to, co si na společnosti Benefit Plus klienti velmi cenní.

A nástroj Motivační mapy se manažerům líbil, takže chtějí pracovat s motivací svých týmů a vykládat mapy s pomocí vlastní certifikované Licensed Practitioner pro motivační mapy.

Zde naleznete, co sdíleli z Benefit plus na síti LinkedIn.

19.3. 2021 Zahájili jsme další výcvik Licensed Practitioner pro Motivační mapy

Tentokráte online, zahájili jsme rozborem motivačních profilů samotných účastníků.

12.3.2021 Online týmový workshop Mapování motivace

Online týmový workshop Mapování motivace pro další tým Eyelevel, v angličtině. 4,5 hodiny, 10 účastníků. Podnětné diskuse, jak se motivátory projevují v jejich práci:
· Searcher – nejvíce prozákaznicky orientovaný motivátor, je pro ně důležité být užiteční a přinést zákazníkům hodnotu
· Creator – řešení různých výzev a problémů
· Spirit – autonomie a samostatné rozhodování, což naprosto reflektuje situaci, kdy jednotliví členové týmu mají své vlastní různorodé projekty
· Expert – rádi zkoumají a objevují, jak jejich klienti pracují a co potřebují

Při probírání motivátorů jednotlivých členů týmu kromě samozřejmě seriózních otázek a připomínek se jako koření objevilo i škádlení, například směrem ke kolegovi s Top motivátorem Creator/Tvůrce s hodnotou 34, což značí extrémní motivátor.

Vysvětlovali jsme si, že se tento motivátor mimo jiné vyznačuje rychlostí přemýšlení a přeskakováním z jedné věci na druhou, kdy tu první stále řeší někde vzadu v hlavě, a najednou z ničeho nic přijde s výsledkem, takže ostatní občas nestíhají tvůrcovi myšlenkové pochody. Reakce byla: Aha, takže ty nejsi chaotik, ty prostě vícekolejně myslíš.

Účastníci si slíbili se k mapě vrátit spolu s manažerem, individuálně a jako tým a za několik měsíců zkusíme test znovu.

10.2.2021 Introduction Motivational Maps

Začínáme další týmový projekt mapování motivace.
Tentokráte bude vše online, i vzhledem k tomu, že Multibrand team se nachází v různých lokacích Evropy.

Prvním krokem je seznámení s Mapováním motivace, proč to děláme, co očekáváme za přínosy a jak budeme postupovat. Pak následuje vyplňování online testů a jako třetí krok bude týmový workshop v délce 4,5 hodiny, kde detailně probereme:

 • co motivuje jednotlivé členy týmu
 • co máme jako tým společné
 • jaký je index změny týmu
 • co kdo přináší do týmu
 • kde se mohou vyskytnout konflikty kvůli rozdílným motivátorům
 • jak udržovat a zvyšovat svoji motivaci
11.1. 2021 Co lze vyčíst z individuálního motivačního profilu?

 

Konkrétní data z mapování motivace pomáhají na úrovni týmu a organizace k určení stylu řízení, strategií odměňování a kultury.

Tento individuální motivační profil jednoho pracovníka porovnává důležitost jednotlivých motivátorů pro tohoto manažera s tím, nakolik cítí, že je má naplněné.

Údaje ukazují:

 • potřeba tohoto pracovníka přinášet něco užitečného (2. sloupec – Searcher/Hledač) je zcela naplněna (100%), ale
 • jeho potřeba svobody, autonomie a možnost rozhodovat sám za sebe (1. sloupec – Spirit/Duch) je naplněna pouze na 40% a zároveň je to nejdůležitější potřeba tohoto manažera
 • že se necítí být součástí a nemá naplněnu potřebu vztahů (9. sloupec – Friend/Přítel)
 • chybí mu uznání a respekt (6. sloupec – Star/Hvězda)

Celkově se cítí nedostatečně finančně ohodnocen (8. sloupec – Builder/Stavitel) vzhledem k tomu, jaký přínos a užitek vytváří a co za to dostává finančně i z hlediska uznání. Uvažuje, zda v této společnosti setrvat.

Když pracovník a jeho manažer začnou pracovat s motivačním profilem, můžou hledat, co je potřeba udělat na obou stranách (u pracovníka i manažera), aby se spokojenost a motivace tohoto pracovníka zvýšila.

Více o mapování motivace naleznete zde nebo na ONLINE workshopu 17. března 2021.

5.1. 2021 Vstupujeme do nového roku, s nadějí, že bude příznivější než ten loňský.

Tolik se toho děje a víc než jindy je pro nás důležité umět se podpořit, a hledat cesty, jak se inspirovat, být odolnější a nenechat svou mysl ovládnout sabotéry s jejich strachy a negativními emocemi.

Místo toho hledat způsoby, jak více zapojit a využít naši kreativní mysl – Mudrce/Vědmu a zaměřit svou energii a myšlenky směrem, který přináší kreativitu, inovaci, empatii, rozhodnost, smysl a hlavně více pohody.

 

Proto pro inspiraci přináším citát od Helen Keller: „Byť i svět byl plný utrpení, je také plný toho, čím se utrpení překoná.“ a k rozjímání na podporu našeho Mudrce/Vědmy těchto 5 otázek:

· Které 3 věci/aktivity/lidé mi pomáhají jít dál v této náročné době?
· Na co je pro mě nejužitečnější se zaměřit, když jsem v obtížné situaci?
· Na co je pro mě nejméně užitečné se zaměřit, když jsem v obtížné situaci?
· Co se rozhodnu nechat odejít?
· Jakou jednu věc udělám, abych si udržel/a svou sílu?

Vše dobré a ať nás provází síla!

10.11.2020 Workshop Motivační mapy aneb jste Obránce, Ředitel či Tvůrce

Vzhledem k situaci workshop proběhl online, využili jsme platformu Teams, protože byla dostupná pro všechny účastníky z celé České republiky i z ciziny. Zabývali jsme se motivací, jejími kořeny a proč se obvykle s motivací moc ve firmách nepracuje. Představili jsme si 3 základní zaměření motivaci a devět motivátorů pro práci. Účastníci odhadovali svoje motivátory. Pak jsme procházeli, co lze získat z individuálního a co z týmového motivačního profilu a jak se dají Motivační mapy využít v organizaci.

Těším se na další workshop.

27.10.2020 Týmový workshop Mapování motivace pro Eyelevel

Týmový workshop Mapování motivace pro Eyelevel – první online rozbor týmové mapy. Individuální motivační profily rozebíráme online běžně, dnes premiéra webináře s týmem. Máme menší tým, takže bude prostor pro sdílení. Naším cílem je, aby každý věděl, co ho motivuje, jak si motivaci udržet a posilovat individuálně. Jako tým se podíváme na to, co máme společné, co je účelem našeho týmu a jaký přínos mají motivátory členů pro tým. Chceme se zabývat možnými zdroji nedorozumění a tomu, jaký způsob podání informací každý preferuje. No a spoustě dalších věcí.

 

15.9.2020 Týmový workshop Mapování motivace

Mapovali jsme motivaci dalšího týmu. Na obrázku je výsledná týmová mapa. Náš postup: nejprve jsem celý tým seznámila s mapami a co se bude dít, pak následovalo období 10 dnů na testy. Poté jsme udělali týmový workshop, kde jsme rozebírali individuální a týmovou mapu. Následovalo setkání s manažery, kde jsme probírali doporučení pro práci s celým týmem. A co si o mapování, testech a workshopu myslí manažeři týmu:
„Celkem dobře známe v našem týmu své osobnosti, jenže svou osobnost člověk jen tak nezmění. Můžeme ale změnit způsob, jak sebe i ostatní optimálně motivovat. Chtěli jsme proto vědět, co koho v našem týmu motivuje. A chtěli jsme to vědět nejen o druhých, ale i o sobě. To bylo důvodem, proč jsme se porozhlíželi po možnostech, jak své motivace poznat lépe. A objevili jsme motivační mapy a devět různých motivátorů.
Prostřednictvím online testu jsme zjistili, kdo má jaké motivátory nejsilnější a nakolik je má naplněné. Moc nám pomohl citlivý a osobní přístup Pavly. Před samotným vyplňováním online testů nám přišla krátce vysvětlit, co od mapování motivace můžeme čekat, a jak při vyplňování nejlépe postupovat. Nejužitečnější pak byla společná interpretace výsledků, nejdříve se všemi členy týmu a potom ještě s kolegy, kteří týmy vedou.“

11.9.2020 Workshop Motivační mapy

V komorní skupince jsme probírali, co ovlivňuje motivaci, základní zaměření na Vztahy – Výkon – Růst, 9 motivátorů a odhadovali motivátory účastníků.

 

 

11.6. 2020 Webinář „Jak zaujmout své účastníky aneb Role motivátorů ve vzdělávání“ proběhl na platformě EPALE 11.6.2020. Záznam webináře můžete sledovat zde.

7.4.2020  Jak na úskalí práce z domova

Už pár týdnů pracujeme z domova, což s sebou přináší řadu výzev. Jednou z nich je, jak si udržet produktivitu, když okolo sebe máme tolik možností vyrušení a různá lákadla. Klíčem je vytvořit si nějakou formu rutiny a té se držet.

 • Potřebujete během dne spíše střídat různé aktivity nebo naopak pracovat na jednom úkolu?
 • Která část dne je pro vás nejlepší pro práci na velkých projektech?

Určitě znáte pravidlo, že „úkol je schopen vyplnit jakékoliv množství času, které mu dáte“. Nejlepší obranou je nastavit si denní zvyky a aktivity a držet se jich. Můžete využít cvičení, které používáme během koučování – klikněte zde.

30.3.2020 Kniha „Mapping Motivation“

James Sale je přední odborník pro motivaci a práci s ní, na základě dlouholetého výzkumu vytvořil skvělý diagnostický nástroj na měření motivace a napsal již čtyři knihy o motivaci. Dnes představuji první: „Přemýšleli jste někdy nad tím, co je motivace a proč ji organizace až dosud zatím neměřily a ani nemohli měřit?

James Sale se ve své první knize o motivaci „Mapping Motivation“ zabývá otázkou, co je motivace, proč ji potřebujeme a co se stane, když ji nemáme. Definuje a měří motivaci z pohledu jednotlivce, týmu, a také, což je zásadní, z pohledu organizace nebo pracoviště. Seznamuje čtenáře se základními koncepty motivace a odhaluje souvislosti se zásadními tématy, jako je výkon a produktivita, a také roli motivace v řadě klíčových funkcí managementu: budování týmů, hodnocení výkonu, rozvoj leadershipu, angažovanost a řízení změn.

Motivace je klíčovým aspektem všech rozvojových iniciativ a programů – pokud si přejeme, aby uspěly. Tato kniha je velmi čtivá, obsahuje cvičení, nástroje, techniky a poznatky o světě motivace a o tom, jak měřit …“

1.3.2020 Workshop Motivační mapy

Motivační mapy jsou model a diagnostický nástroj, který měří motivaci a nabízí inspiraci, jak s motivací pracovat.

Koučka Mgr. Pavla Pavlíková říká: „Často dostávám dotazy, který motivátor je lepší.“ Jak to je? Žádný není lepší nebo horší, každý motivátor má své přínosy a samozřejmě také rizika. A každý je vhodný pro jinou roli.

Na obrázku se podívejte, co jednotlivé motivátory přinášejí pro tým, organizaci. Jaké jsou vhodné pro Vaši roli?

Zajímají-li Vás Motivační mapy, přijďte 27. března 2020 na 3-hodinový workshop.

24.1.2020 Workshop na téma týmová Motivační mapa

Pátek byl pro Pavlu skvělý den – vedla workshop Motivační mapy pro tým, kdy rozebírali kompletní týmovou mapu – tedy motivátory jednotlivých členů týmu a také jak jako tým ladí dohromady, co jsou týmové motivátory, kde mohou vzniknout konflikty, jaký je index změny týmu – (byl vysoký – 76% – není divu – jednalo se o tým IT vývoje). Úžasné 4 hodiny, o tom, co je motivace, její složky, jak podpořit svou motivaci, jak podpořit motivaci druhých. Workshop – seznámení s motivačními mapami se koná 27. března 2020.

8.1. 2020 Nový rok v plném proudu. Jak u Vás?

Zahájila jsem v pondělí tréninkem dalších 6 Licensed Practitionerskoučů akreditovaných pro výklad motivačních map, a protože se držím hesla škola hrou, v neděli jsem 2 hodiny připravovala kartičky pro snazší zapamatování motivátorů a clusterů. Část je na fotce. V úterý první lekce ve štěněcí školce s Genýskem. Došel si pro pochvalu poté, co se mu povedlo proběhnout tunel. Pondělí i úterý jsme si náležitě užili a kartičky měly velký úspěch.