O testu Motivačních map

James Sale, na základě svého výzkumu vytvořil model a zároveň diagnostický nástroj nazvaný Motivační mapy.

Motivační mapy nabízejí srozumitelný jazyk, jak o motivaci vlastní či druhých hovořit. Tento „jazyk motivace“ skutečně převádí nehmatatelné do hmatatelnosti a měřitelnosti. Jasně a jednoduše pojmenovává, co každý z motivátorů vyhledává, jaké věci jsou pro něj důležité, o jaké odměny stojí a čemu se vyhýbá. Také přináší nápady a kroky, jak svou motivaci ovlivňovat.

Součástí modelu Motivačních map je individuální test, jehož vyplnění zabere 15 minut. Výstupem tohoto akreditovaného on-line testu, je celková úroveň motivace daného člověka, pořadí důležitosti jednotlivých motivátorů a míra jejich naplnění. 
Report a rozbor výsledků přináší vhled do vlastní motivace a zároveň konkrétní kroky, jak podpořit svoje motivátory. Díky čemuž můžeme zlepšit svůj výkon i uspokojení z vlastní práce.

Víte, že…

průměrná míra motivace zaměstnanců je 59 %? Tento výsledek vychází z dosud vyplněných 52 000 testů v rámci 12 zemí.

Test je možné vyplnit on-line. Po jeho vyplnění získáte výsledky v podobě přehledné zprávy s tipy, jak můžete svoji motivaci zvýšit. A zároveň získáte přístup k videu: „Průvodce Vaším osobním motivačním profilem“, který Vám umožní porozumět do hloubky nejen Vašim výsledkům, ale i motivaci obecně.

Co získám, pokud se rozhodnu test absolvovat?

  • Několikastránkový report s výsledky z testu
  • Video:„Průvodce Vaším osobním motivačním profilem“, který mi umožní porozumět do hloubky mé motivaci (výsledkům z testu) a také motivaci obecně.
  • Zjistím, co mě motivuje a jak mohu svoji motivaci posílit
  • Zjistím, důvod případných vnitřních konfliktů či konfliktů s lidmi
  • Snáze identifikuji příznaky případného vyhoření
  • Snáze si řeknu, co potřebuji
  • Pomoc při rozhodování – vím co mi přináší či naopak ubírá energii

Cena

Cena za test s výslednou zprávou a video-průvodcem je 1.950,- Kč s DPH.

Co o testu říkají naši klienti

…Velký přínos měla pro mne závěrečná analýza mých motivátorů ve spojení s jejích naplněním. Tady se mi potvrdilo to, jak to v současnosti cítím i já a hlavně jsem si ujasnila, jaké kroky podniknout, aby se mi ´zoptimalizovalo´ naplnění hlavních motivátorů. Překvapilo mě, jaký může mít vliv na můj výkon podcenění jednoho z motivátorů a s pomocí Pavly jsem si určila, co udělat k jeho posilnění.

Hana

HR konzultant

Test Motivačních map mi již během vyplňování umožnil plně si uvědomit, co ve svém životě potřebuji, abych byla spokojená. Výsledná zpráva a konzultace s Pavlou mi přinesla konkrétní kroky, co mohu pro to udělat. Velmi oceňuji profesionalitu, s kterou Pavla svoji práci kouče dělá.
Helena

Marketing

Motivace je významným faktorem výkonu. Pro stabilní a dlouhodobě intenzivně spolupracující tým může být právě správné pochopení motivace klíčové pro další rozvoj a růst týmu. Proto jsme se rozhodli nechat si vytvořit motivační mapy, a to jak individuální, pro jednotlivé členy týmu, tak společnou týmovou motivační mapu. Správnému pochopení, interpretaci výsledků a zejména následnému plnému využití motivačních map významně pomohl závěrečný společný workshop vedený Pavlou. V případě dominantního motivátoru jsme se mimořádně shodli, v těch zbývajících se pak jako tým velmi dobře doplňujeme. Věřím, že detailní znalost toho, co a jak nás motivuje, plně využijeme při další spolupráci a rozvoji týmu.

Milan

Senior Manager