Ze všech dovedností vedení lidí patří mezi nejdůležitější schopnost individuálně motivovat pracovníky, protože je to právě motivace, která má největší dopad na výkon. Zvýšení motivace přináší vyšší produktivitu a tedy zisk, lepší péči o zákazníky, více inovací, vyšší spokojenost zaměstnanců, tím nižší fluktuaci a vyšší retenci, tím úspory za nábor a méně absencí a pracovních úrazů.

Chcete vědět, jak motivovat sebe a ostatní?

Přihlaste se k odběru Tipů a Triků z oblasti seberozvoje a koučování a jako poděkování od nás získáte e-book zdarma: „Jak motivovat sebe a svůj tým“ aneb „9 způsobů, jak zvýšit motivaci a energii“.

Existuje mnoho motivačních teorií např. Maslowova pyramida potřeb, Enneagram a Kariérové kotvy Edgara Scheina. Autor Motivačních map James Sale zkoumal styčné body těchto tří teorií a vytvořil tak srozumitelný model a zároveň diagnostický nástroj.

Přínosy motivačních map

Motivační mapy měří motivaci a inspirují, jak s ní pracovat. Tím pomáhají zvyšovat motivaci, výkon, produktivitu, komunikaci a angažovanost. Když se podaří podnítit nadšení jednotlivců, týmů nebo celé organizace, je to jedna z nejkrásnějších a zároveň nejuspokojivějších věcí, se kterou se setkáme. Podílejte se s námi na vytváření pracovišť s vysokou motivací a energií, kde manažeři dokáží srozumitelně o motivaci hovořit a podpořit svoje týmy tak, aby byli lidé zapálení pro práci, spokojení a cílevědomí.  Odměnou bude vyšší výkon a úsilí, které lze snadno měřit pomocí motivačních map. Jsme prvním akreditovaným specialistou v oblasti motivačních map v České republice. Poskytujeme individuální rozbory motivačních map, facilitujeme týmové workshopy rozebírající týmové motivační mapy a připravujeme další kouče akreditované pro výklad motivačních map (informace o akreditačním tréninku zde) .

Přínosy motivačních map

Pro jednotlivce
Vím, co mě motivuje Vím, jak svoji motivaci udržet a posilovat Snáze si řeknu, co potřebuji Znám svoje případné vnitřní konflikty Mám vstup do koučování
Pro manažera a jeho tým
Manažer ví, co motivuje jeho lidi Snáze mohou o motivaci hovořit a pracovat s ní Lze zachytit včas známky vyhoření Lepší spolupráce v týmu – víme, co je pro nás důležité, pochopení rozdílů Známe svůj index změny
Pro personalisty, kouče
Mohu získat akreditaci Licensed Practitioner Mohu vykládat mapy ve své organizaci, klientům Mohu učit manažery, jak mluvit s lidmi o motivaci Mohu vést týmové workshopy o spolupráci Mám vstup do koučování

Motivační mapy měří a zlepšují motivaci jednotlivců, týmů a celé vaší organizace.

Motivační mapy jsou diagnostický nástroj certifikovaný ISO normou, založený na tom, jak sami sebe vnímáte. Přináší praktický, uživatelsky přívětivý a nákladově efektivní nástroj pro měření a zvyšování efektivity jednotlivců, týmů a organizací. K dispozici je jednoduchý on-line test, jehož vyplnění trvá maximálně 15 minut.

Individuální motivační mapa

Chcete vědět, co skutečně rozdmýchá Vaši vnitřní jiskru? Být lepším manažerem? Vybrat si pro sebe to nejlepší povolání? Zjistit, jak zlepšit své měkké dovednosti a mít pozitivní dopad na ostatní? Individuální motivační mapa měří to, co vás motivuje – a demotivuje – a poskytuje vám praktické, cílené strategie, které pomohou podpořit a dlouhodobě udržet vysokou úroveň energie a motivace. Je ideální pro rozvoj, řízení kariéry a leadershipu. Co přináší:

 • Vyšší sebeuvědomění
 • Výkon a produktivitu
 • Snazší a účinnější rozhodování, ať už v oblasti práce, podnikání či osobního života
 • Lepší řízení kariéry
 • Rozvoj dovedností ve vedení lidí
 • Smysluplnější budoucí cíle
 • Po vyplnění on-line dotazníku obdržíte písemnou zprávu, kterou podrobně rozeberete on-line nebo osobně s koučem akreditovaným pro výklad motivačních map

Kliknutím sem můžete zakoupit svou individuální motivační mapu.

Týmová motivační mapa

Chcete zvýšit výkon svého týmu, produktivitu a morálku, minimalizovat konflikty a najít a podpořit společný smysl a účinně spolupracovat, abyste dosáhli lepších a rychlejších výsledků? Vyzkoušejte týmový workshop s rozborem týmové motivační mapy.

Přínosy týmové motivační mapy:

 • Lepší týmová práce a produktivita
 • Hlubší vzájemné poznání členů
 • Společný smysl a účel týmu
 • Vyšší retence
 • Měření motivace a výkonu
 • Lepší komunikace a spolupráce
 • Řešení konfliktů

Mnoho týmů vzniká pouze na základě potřebných dovedností a zkušeností. Málokdy se při sestavování týmu zvažuje, čím jsou jednotliví členové motivováni. Konflikty mezi jednotlivci jsou často připisovány střetům osobností, kdežto motivační mapy ukazují, že konflikty spíše vznikají na základě toho, co je pro jednotlivce důležité. Toto uvědomění umožňuje nebrat si rozdíly osobně a snáze hledat, co je nám společné.

 • Každý člen týmu obdrží osobní zprávu a individuální nebo skupinový rozbor s koučem akreditovaným pro výklad motivačních map, který může být on-line nebo osobně
 • Týmové workshopy nebo webináře se mohou uskutečnit v rozpětí 1 hodiny až 1 dne
 • Pro manažera týmu je připraven celkový rozbor týmové mapy s koučem akreditovaným pro výklad motivačních map, opět on-line nebo osobně

 

Motivační mapa organizace

Pokud chcete ve své organizaci vytvořit kulturu posilující zmocnění a angažovanost zaměstnanců, Motivační mapa organizace Vám pomůže zviditelnit to, co vaši lidé chtějí a potřebují.

Tato diagnostika posouvá motivaci na zcela novou a strategickou úroveň v rámci organizace. Ukážeme vám, zda jsou hodnoty, účel a vize organizace v souladu s tím, co vaši lidé na různých úrovních chtějí.

Přínosy motivačních map pro organizaci jsou v oblastech:

 • zaměstnanosti, produktivity a výkonu
 • řízení změn a nastavení společného směřování
 • strategického plánování: kultury, hodnot, vize

Lze je použít pro:

 • nábor a udržení zaměstnanců
 • strategie odměňování a vedení
 • rozvoj komunikačních a dalších měkkých dovedností

Skutečný přínos pro organizaci využívající Motivační mapy je měřitelnost motivace. Získáte tvrdá data a pravidelně můžete měřit a sledovat výkon a zapojení jednotlivců, týmů nebo divizí. Cílem je podniknout po měření kroky ke zvýšení motivace a po čase můžete znovu změřit a zjistit tak efektivitu přijatých opatření.