Víte, že …

„64% zaměstnanců odchází spíše od svého šéfa než ze své práce“?

Forbes, 2014

I proto považujeme za důležité se v rámci organizací věnovat motivaci a znát motivační faktory zaměstnanců.

Více informací získáte v průvodci Motivačními mapami, který si můžete stáhnout zde.

Ze všech dovedností vedení lidí patří mezi nejdůležitější schopnost individuálně motivovat pracovníky, protože je to právě motivace, která má největší dopad na výkon. Zvýšení motivace přináší vyšší produktivitu a tedy zisk, lepší péči o zákazníky, více inovací, vyšší spokojenost zaměstnanců, tím nižší fluktuaci a vyšší retenci, tím úspory za nábor a méně absencí a pracovních úrazů.

Existuje mnoho motivačních teorií např. Maslowova pyramida potřeb, Enneagram a Kariérové kotvy Edgara Scheina. Autor Motivačních map James Sale zkoumal styčné body těchto tří teorií a vytvořil tak srozumitelný model a zároveň diagnostický nástroj.

Přínosy motivačních map

Pro společnosti
 • Zlepšení výkonu týmu
 • Snížení stresu a nemocnosti a posílení duševní pohody
 • Podpora udržení zaměstnanců
 • Získání nejlepších kandidátů pro každou pozici
 • Možnost ovlivnit prodej, angažovanost a kulturu
 • Poskytnutí společného jazyka, díky kterému mohou všichni porozumět tomu, co chtějí a ztotožnit se s cíli týmu a organizace
 • Přehled o tom, co se skutečně děje se zaměstnanci
 • Nástroj pro efektivní realizaci změn
Pro jednotlivce
 • Možnost dělat správná kariérní rozhodnutí
 • Dosáhnutí většího naplnění díky své práci
 • Možnost určit, s jakou pravděpodobností se má motivace změní
 • Pochopení, do jaké míry moje současná role naplňuje moji potřebu růstu
 • Rozvinutí manažerských dovedností a leadershipu

 

Čím se Motivační mapy odlišují od jiných nástrojů?

 

Dají se PROPOJIT S JINÝMI NÁSTROJI

Tam, kde společnost již investovala do psychotestů, jako jsou MBTI nebo Insights Discovery, Motivační mapy přinášejí další vhled z jiné perspektivy a prohlubují tak sebeuvědomění. Nelze je považovat za stejný nástroj, ale za nástroj doplňující.

Mají ŠIRŠÍ ZÁBĚR – nejen jednotlivci, ale i týmy

Zatímco mnoho nástrojů poskytuje informace pouze jednotlivcům, Motivační mapy dokážou shromáždit data napříč týmem, odděleními a celou organizací. To umožňuje organizacím získat informace o tom, co tvoří a ovlivňuje jejich kulturu, angažovanost zaměstnanců,  hodnoty a další, takže mohou vytvářet relevantnější a tím efektivnější personální strategie.

Jsou ZAPAMATOVATELNÉ

Srozumitelný jazyk Motivačních map umožňuje zapamatovat si to klíčové dlouho poté, co byla poskytnuta počáteční zpětná vazba.

Jsou MĚŘITELNÉ

Motivační mapy jsou jediným nástrojem na trhu, který měří motivaci.

Podporují PŘÍSTUP ZDOLA NAHORU

Motivační mapy podporují zapojení zaměstnanců tím, že ukazují to, jak zaměstnanec ovlivňuje svou motivaci, a kladou otázku: „Co mohu udělat pro zvýšení své vlastní motivace?“

Jsou ŠIROCE POUŽITELNÉ – i on-line

On-line test a on-line rozbor výsledků umožňují jednotlivcům získat hlubší pochopení svého individuálního motivačního profilu bez nutnosti cestování. To organizacím umožňuje efektivně zavádět Motivační mapy ve velkém měřítku.

Jsou UŽIVATELSKY PŘÍVĚTIVÉ

Během deseti minut lidé pochopí jazyk Motivačních map a začnou ho používat. 92 % lidí potvrdilo, že Motivační mapy se snadno používají. 95 % uživatelů uvedlo, že jejich osobní motivační profil přesně popisuje jejich motivátory. 97 % zákazníků považuje informace za užitečné.