Knihy

Kniha „Mapping Motivation for Coaching", James Sale & Bevis Moynan

Tato kniha z praktického pohledu objasňuje, jak důležitá je motivace pro osobní a profesní rozvoj a že koučování a mapování motivace tento rozvoj výborně podporuje a doplňuje. Konkrétněji ukazuje, že používání motivačních map v rámci koučování může nejen pro klienta urychlit celý proces a dosáhnout tak výsledků rychleji, ale umožňuje jít hlouběji, a to jednak ve vzájemném porozumění, tak také v usnadnění úspěšného výsledku. Protože díky mapování motivace v rámci koučování klient dokáže nejen pochopit své téma efektivněji, ale hlavně ví, jak podpořit svou motivaci a odhodlat se učinit významné kroky k řešení.

Porozumění je tedy jedna věc, ale mít energii na to podniknout první krok a pokračovat dále, je druhá. A právě zde je užitečné propojit mapování motivace s koučovacími technikami. Tento vysoce originální přístup umožní koučům na celém světě dostat se rychleji a lépe k jádru problémů svých klientů a pomoci jim je snáze vyřešit.

Sám pracuji s motivačními mapami, takže jsem velmi ocenil, jak je kniha napsána a způsob, jakým jsou zde začleněny prvky NLP, Pareto principu a Grow model, abych jmenoval alespoň některé. Přinášející vhled, poutavá a vynalézavá; tato kniha je ideální pro kouče, který se vážně zajímá o svůj další profesní rozvoj a také o pohnutky klientů, které vedou ke změnám, růstu a úspěchům v životě i práci.

Kriss Akabusi MBE OLY

Mapping Motivation, James Sale

James Sale je přední odborník pro motivaci a práci s ní, na základě dlouholetého výzkumu vytvořil skvělý diagnostický nástroj na měření motivace a napsal již čtyři knihy o motivaci. Dnes představuji první: „Přemýšleli jste někdy nad tím, co je motivace a proč ji organizace až dosud zatím neměřily a ani nemohli měřit?

James Sale se ve své první knize o motivaci „Mapping Motivation“ zabývá otázkou,…

Kniha „Mapping Motivation for Engagement", James Sale & Steve Jones

Zapojení a angažovanost zaměstnanců je nepopiratelně klíčovým bodem zájmu organizací v 21. století. Chceme-li tuto oblast podporovat, potřebujeme se v rozvojových aktivitách soustředit na motivaci, která je pro angažovanost životně důležitá, avšak často opomíjená. Mapping Motivation for Engagement obhajuje nové paradigma pro dvacáté první století: posun od hierarchických stylů vedení „příkaz a kontrola“, směrem k přístupu zdola nahoru, ve kterém se potřeby a motivátory zaměstnanců dostávají do centra pozornosti. Tato kniha je praktickým průvodcem, abychom v rámci moderních organizací dokázali porozumět angažovanosti a zapojení lidí a podpořit je. Mapping Motivation for Engagement je inspirující a myšlenky provokující čtení pro široké publikum, včetně, ale nejen, školitelů a koučů pracujících v oblasti vedení lidí a motivace, odborníků v oblasti lidských zdrojů, interního tréninku a rozvoje, organizačního rozvoje, změnového řízení a konzultantů a specialistů pro engagement.

Věřím, že tato kniha je nejcennějším příspěvkem k rozvoji organizací za posledních 10 let. Líbily se mi všechny užitečné obrázky a diagramy v knize. Kapitola 5 „Zapojení manažerů, motivace, dovednosti a nábor“ je skutečně užitečná pro škálování různých podniků, se kterými spolupracuji. Kapitola 8 „Zapojení zaměstnanců, integrita a změna“ bude obzvlášť cenná pro naše klienty z řad Top managementu, protože je bude inspirovat a pomáhat jim vyrovnat se s obrovskou složitostí a vysokou setrvačností velkých společností.

Christopher Bayliss, FastGrowth Services Limited

Kniha „Mapping Motivation for Leadership", James Sale & Jane Thomas

Zvyšuje se množství důkazů o tom, že nejdůležitější prvkem pro manažera a leadera je umět efektivně řídit emoce. Neznamená to pouze porozumět emoční inteligenci; je to ve skutečnosti práce s emocemi, která úzce souvisí s osobním rozvojem a růstem a s podporou energie. Energie, jak již bylo ukázáno v první knize Mapping Motivation, je synonymem motivace. Efektivní leadeři zítřka jsou ti, kteří znají své motivátory, pravidelně je měří, udržují a podporují a tím své motivátory maximalizují, a kteří dělají totéž pro své zaměstnance.

Mapping Motivation for Leadership představuje hluboce moudrý návod pro manažery na všech úrovních a činnostech. Obsahuje ihned použitelné a užitečné nástroje a praktické cesty pro rozvoj. James Sale a Jane Thomas s výjimečnou jasností prozkoumávají konkrétní motivátory manažerů a těch, s nimiž pracují. Jejich cílem je podpořit spolupráci zaměřenou na lidi, vedoucí k inovacím a sebeuvědomění. Skvělá kniha, velmi doporučuji.

Michael J. Goldberg, autor The 9 Ways of Working