Víte, že …

„64% zaměstnanců odchází spíše od svého šéfa než ze své práce“?

Forbes, 2014

I proto považujeme za důležité se v rámci organizací věnovat motivaci a znát motivační faktory zaměstnanců.

Více informací získáte v průvodci Motivačními mapami, který si můžete stáhnout zde.

Ze všech dovedností vedení lidí patří mezi nejdůležitější schopnost individuálně motivovat pracovníky, protože je to právě motivace, která má největší dopad na výkon. Zvýšení motivace přináší vyšší produktivitu a tedy zisk, lepší péči o zákazníky, více inovací, vyšší spokojenost zaměstnanců, tím nižší fluktuaci a vyšší retenci, tím úspory za nábor a méně absencí a pracovních úrazů.

Existuje mnoho motivačních teorií např. Maslowova pyramida potřeb, Enneagram a Kariérové kotvy Edgara Scheina. Autor Motivačních map James Sale zkoumal styčné body těchto tří teorií a vytvořil tak srozumitelný model a zároveň diagnostický nástroj.

Přínosy motivačních map

Pro společnosti
 • Zlepšení výkonu týmu
 • Snížení stresu a nemocnosti a posílení duševní pohody
 • Podpora udržení zaměstnanců
 • Získání nejlepších kandidátů pro každou pozici
 • Možnost ovlivnit prodej, angažovanost a kulturu
 • Poskytnutí společného jazyka, díky kterému mohou všichni porozumět tomu, co chtějí a ztotožnit se s cíli týmu a organizace
 • Přehled o tom, co se skutečně děje se zaměstnanci
 • Nástroj pro efektivní realizaci změn
Pro jednotlivce
 • Možnost dělat správná kariérní rozhodnutí
 • Dosáhnutí většího naplnění díky své práci
 • Možnost určit, s jakou pravděpodobností se má motivace změní
 • Pochopení, do jaké míry moje současná role naplňuje moji potřebu růstu
 • Rozvinutí manažerských dovedností a leadershipu