AKTUÁLNĚ

10.11.2020 Workshop Motivační mapy aneb jste Obránce, Ředitel či Tvůrce

Vzhledem k situaci workshop proběhl online, využili jsme platformu Teams, protože byla dostupná pro všechny účastníky z celé České republiky i z ciziny. Zabývali jsme se motivací, jejími kořeny a proč se obvykle s motivací moc ve firmách nepracuje. Představili jsme si 3 základní zaměření motivaci a devět motivátorů pro práci. Účastníci odhadovali svoje motivátory. Pak jsme procházeli, co lze získat z individuálního a co z týmového motivačního profilu a jak se dají Motivační mapy využít v organizaci.

Těším se na další workshop.

27.10.2020 Týmový workshop Mapování motivace pro Eyelevel

Týmový workshop Mapování motivace pro Eyelevel – první online rozbor týmové mapy. Individuální motivační profily rozebíráme online běžně, dnes premiéra webináře s týmem. Máme menší tým, takže bude prostor pro sdílení. Naším cílem je, aby každý věděl, co ho motivuje, jak si motivaci udržet a posilovat individuálně. Jako tým se podíváme na to, co máme společné, co je účelem našeho týmu a jaký přínos mají motivátory členů pro tým. Chceme se zabývat možnými zdroji nedorozumění a tomu, jaký způsob podání informací každý preferuje. No a spoustě dalších věcí.

 

15.9.2020 Týmový workshop Mapování motivace

Mapovali jsme motivaci dalšího týmu. Na obrázku je výsledná týmová mapa. Náš postup: nejprve jsem celý tým seznámila s mapami a co se bude dít, pak následovalo období 10 dnů na testy. Poté jsme udělali týmový workshop, kde jsme rozebírali individuální a týmovou mapu. Následovalo setkání s manažery, kde jsme probírali doporučení pro práci s celým týmem. A co si o mapování, testech a workshopu myslí manažeři týmu:
„Celkem dobře známe v našem týmu své osobnosti, jenže svou osobnost člověk jen tak nezmění. Můžeme ale změnit způsob, jak sebe i ostatní optimálně motivovat. Chtěli jsme proto vědět, co koho v našem týmu motivuje. A chtěli jsme to vědět nejen o druhých, ale i o sobě. To bylo důvodem, proč jsme se porozhlíželi po možnostech, jak své motivace poznat lépe. A objevili jsme motivační mapy a devět různých motivátorů.
Prostřednictvím online testu jsme zjistili, kdo má jaké motivátory nejsilnější a nakolik je má naplněné. Moc nám pomohl citlivý a osobní přístup Pavly. Před samotným vyplňováním online testů nám přišla krátce vysvětlit, co od mapování motivace můžeme čekat, a jak při vyplňování nejlépe postupovat. Nejužitečnější pak byla společná interpretace výsledků, nejdříve se všemi členy týmu a potom ještě s kolegy, kteří týmy vedou.“

11.9.2020 Workshop Motivační mapy

V komorní skupince jsme probírali, co ovlivňuje motivaci, základní zaměření na Vztahy – Výkon – Růst, 9 motivátorů a odhadovali motivátory účastníků.

 

 

11.6. 2020 Webinář „Jak zaujmout své účastníky aneb Role motivátorů ve vzdělávání“ proběhl na platformě EPALE 11.6.2020. Záznam webináře můžete sledovat zde.

7.4.2020  Jak na úskalí práce z domova

Už pár týdnů pracujeme z domova, což s sebou přináší řadu výzev. Jednou z nich je, jak si udržet produktivitu, když okolo sebe máme tolik možností vyrušení a různá lákadla. Klíčem je vytvořit si nějakou formu rutiny a té se držet.

  • Potřebujete během dne spíše střídat různé aktivity nebo naopak pracovat na jednom úkolu?
  • Která část dne je pro vás nejlepší pro práci na velkých projektech?

Určitě znáte pravidlo, že „úkol je schopen vyplnit jakékoliv množství času, které mu dáte“. Nejlepší obranou je nastavit si denní zvyky a aktivity a držet se jich. Můžete využít cvičení, které používáme během koučování – klikněte zde.

30.3.2020 Kniha „Mapping Motivation“

James Sale je přední odborník pro motivaci a práci s ní, na základě dlouholetého výzkumu vytvořil skvělý diagnostický nástroj na měření motivace a napsal již čtyři knihy o motivaci. Dnes představuji první: „Přemýšleli jste někdy nad tím, co je motivace a proč ji organizace až dosud zatím neměřily a ani nemohli měřit?

James Sale se ve své první knize o motivaci „Mapping Motivation“ zabývá otázkou, co je motivace, proč ji potřebujeme a co se stane, když ji nemáme. Definuje a měří motivaci z pohledu jednotlivce, týmu, a také, což je zásadní, z pohledu organizace nebo pracoviště. Seznamuje čtenáře se základními koncepty motivace a odhaluje souvislosti se zásadními tématy, jako je výkon a produktivita, a také roli motivace v řadě klíčových funkcí managementu: budování týmů, hodnocení výkonu, rozvoj leadershipu, angažovanost a řízení změn.

Motivace je klíčovým aspektem všech rozvojových iniciativ a programů – pokud si přejeme, aby uspěly. Tato kniha je velmi čtivá, obsahuje cvičení, nástroje, techniky a poznatky o světě motivace a o tom, jak měřit …“

1.3.2020 Workshop Motivační mapy

Motivační mapy jsou model a diagnostický nástroj, který měří motivaci a nabízí inspiraci, jak s motivací pracovat.

Koučka Mgr. Pavla Pavlíková říká: „Často dostávám dotazy, který motivátor je lepší.“ Jak to je? Žádný není lepší nebo horší, každý motivátor má své přínosy a samozřejmě také rizika. A každý je vhodný pro jinou roli.

Na obrázku se podívejte, co jednotlivé motivátory přinášejí pro tým, organizaci. Jaké jsou vhodné pro Vaši roli?

Zajímají-li Vás Motivační mapy, přijďte 27. března 2020 na 3-hodinový workshop.

24.1.2020

Workshop na téma týmová Motivační mapa

Pátek byl pro Pavlu skvělý den – vedla workshop Motivační mapy pro tým, kdy rozebírali kompletní týmovou mapu – tedy motivátory jednotlivých členů týmu a také jak jako tým ladí dohromady, co jsou týmové motivátory, kde mohou vzniknout konflikty, jaký je index změny týmu – (byl vysoký – 76% – není divu – jednalo se o tým IT vývoje). Úžasné 4 hodiny, o tom, co je motivace, její složky, jak podpořit svou motivaci, jak podpořit motivaci druhých. Workshop – seznámení s motivačními mapami se koná 27. března 2020.