V současné situaci je jednou z výzev, kterým čelíme, pokles naší motivace. Protože motivace je energie, můžeme pociťovat menší míru nadšení, chuti a energie do čehokoliv. Jedním z důvodů je i to, že jsou v ohrožení 2 kořeny motivace – to, z čeho motivace vychází, a to je hlavně naše očekávání a naše sebepojetí. Naše očekávání se pojí s budoucností, zda naše vyhlídky vnímáme pozitivně a naše sebepojetí je o tom, jak sami sebe vnímáme, jak si sebe považujeme.
 
Již jsme si představovali diagnostický nástroj Motivační mapy Jamese Sale s 9 motivátory, teď se chci postupně zabývat tím, jak podpořit jednotlivé motivátory v současné situaci sociální izolace.
 
Jako první motivátor se podíváme na Obránce, (Defender), pro kterého je důležitá stabilita, bezpečí, jistota.
Potřebuje kontinuitu a jasné informace.
 
Chcete-li ho podpořit:
  • Projděte a zrevidujte dlouhodobé cíle a nastavte kroky, jak k nim dojít
  • Poskytujte ujištění
  • Jako prioritu upřednostňujte budování a udržování důvěry
  • Znovu potvrďte, jaká je role a co se očekává
  • Buďte upřímní, nedávejte falešné sliby
  • Komunikujte, komunikujte, komunikujte